Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verleende omgevingsvergunning Sportlaan ongenummerd in Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3830: het kappen van een eik

Redactie Oldenzaalnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Oldenzaal.

Aanvraag kapvergunningnatuurbeschermingsvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verleende omgevingsvergunning Sportlaan ongenummerd in Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3830: het kappen van een eik

Het college van Heerde maakt bekend dat zij op 14 februari 2023 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een eik op het perceel Sportlaan ongenummerd in Heerde. Kadastraal bekend gemeente Heerde. Sectie B. Nummer 3830. (verzenddatum: 14 februari 2023).   Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. kapvergunningnatuurbeschermingsvergunning