Search
Close this search box.

Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde ter inzage

Redactie Oldenzaalnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Oldenzaal.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde ter inzage

Het college van Heerde maakt bekend dat het wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde gewijzigd is vastgesteld en met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt. WijzigingsplanHet doel van het wijzigingsplan is om twee percelen (HDE L 40 en HDE L 95) aan de Werverdijk om te zetten van een agrarische bestemming naar een natuur bestemming. InzagetermijnU kunt de stukken van 8 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het wijzigingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.917BUOWWERVERDIJK-VA01) en www.heerde.nl/planneninvoorbereiding. ZienswijzeBelanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.8 februari 2023Het college, Drs. J.W. WiggersBurgemeesterB. van Zuthem SecretarisGepubliceerd inDigitale Staatscourant, gemeentepagina en www.heerde.nlDatum publicatie8 februari 2023Periode ter inzage8 februari 2023 tot en met 21 maart 2023Behandelend ambtenaarRobin ten HaveBij afwezigheidJanina van Dijk

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid